Katalog knjiga

Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
Celokupna dela Petra II Petrovića Njegoša 1-7
P.P. Njegoš
Izdavač: Grupa izdavača, Beograd 1981; Celokupna dela Petra II Petrovića Njegoša, tiraž: 4000 primeraka;
21.68 € | 2450.00 din.

Gorski vijenac
P.P. Njegoš
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1966;
1.77 € | 200.00 din.

Горский виенацъ (na staroslovenskom)
P.P. Njegoš
Izdavač: Obod, Cetinje 1963; reprint izd. iz 1847.god.
21.68 € | 2450.00 din.

Gorski vijenac, Luča Mikrokozma
P.P. Njegoš
Izdavač: Prosveta, Obod, Svjetlost, Beograd, Cetinje, Sarajevo 1967; Celokupna dela Petra Petrovića Njegoša: knj. 3
3.54 € | 400.00 din.

The Mountain Wreath
P.P. Njegoš
Izdavač: Vajat, Beograd 1989;
3.54 € | 400.00 din.

Ogledalo Srpsko
P.P. Njegoš
Izdavač: Izdavačka knjižarnica Tome Jovanovića i Vujića, Beograd 1927; 5. izdanje
5.75 € | 650.00 din.

Plam u plamu - pjesme, stihovi, misli
P.P. Njegoš
Izdavač: Grafički zavod , Titograd 1969; biblioteka Luča
2.65 € | 300.00 din.

Cjelokupna djela Petra II Petrovića Njegoša
P.P. Njegoš
Izdavač: Narodna kultura, Beograd 1936; 2. izdanje

Lažni car Šćepan Mali
P.P. Njegoš
Izdavač: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica 2007; Sabrana djela Petra II Petrovića Njegoša: knj. 3, tiraž: 500 primeraka;

Gorski vijenac, Luča Mikrokozma, Šćepan Mali
P.P. Njegoš
Izdavač: Novosti, Beograd 2006; Biblioteka Milenijum: knj. 8

 
Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci

facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com