Katalog knjiga

Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
Riječi na granici punosnažnosti
Snježana Kordić
Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2002;

Prezent u savremenom srpskom jeziku
Sreto Tanasić
Izdavač: SANU, Beograd 1996; Biblioteka južnoslovenskog filologa: knj. 12, tiraž: 600 primeraka;
3.98 € | 450.00 din.

Tvorba imenica od prideva (sa posvetom autora)
Verica Koprivica
Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 2006; tiraž: 200 primeraka;
6.64 € | 750.00 din.

Srpskohrvatski pravopis
Radoje Simić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1991; tiraž: 500 primeraka;
5.75 € | 650.00 din.

Суффиксальное словообразование имен существительных в Русском языке
В.И. Максимов
Izdavač: Издательство Ленинградского университета, Leningrad 1975;
4.42 € | 500.00 din.

Istorija srpskohrvatskog jezika I dio - Uvod i fonetika
Jovan Vuković
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1974; biblioteka Univerzitetski udžbenici, tiraž: 3000 primeraka;
3.10 € | 350.00 din.

Gramatika i leksika u slovenskim jezicima - Zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma
grupa autora
Izdavač: Matica srpska, SANU, Novi Sad, Beograd 2011; tiraž: 500 primeraka;
7.52 € | 850.00 din.

Morfo(no)loške teme (sa posvetom autora)
Milan Stakić
Izdavač: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd 2010; biblioteka Književnost i jezik: knj. 34
6.64 € | 750.00 din.

Govor Banije i Korduna
Dragoljub Petrović
Izdavač: Matica srpska, Prosvjeta, Beograd, Zagreb 1978; tiraž: 1000 primeraka;
5.75 € | 650.00 din.

Derivaciona fonetika imenica i prideva u južnoslovenskim jezicima
Milan Stakić
Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 1988; biblioteka Monografije: knj. 64
7.52 € | 850.00 din.

 
Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci

facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com