Katalog knjiga

Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
Jezik oko nas
Ivan Klajn
Izdavač: NOLIT, Beograd 1980;
3.54 €
400.00 din.

Pravopis srpskoga jezika
priredili M. Pešikan, J. Jerković, M. Pižurica
Izdavač: Matica srpska, Novi Sad 1994;
Obavesti me!
Gramatika hrvatskoga ili srpskoga knjizevnog jezika
Tomo Maretić
Izdavač: Matica hrvatska, Zagreb 1963; treće nepromenjeno izdanje
8.41 €
950.00 din.

Jezički priručnik
Pavle Ivić, Ivan Klajn, Mitar Pešikan et al.
Izdavač: Radio-televizija Beograd 1991;
4.42 €
500.00 din.

Категории языка
В.В. Мартынов
Izdavač: Наука, Moskva 1982;
3.98 €
450.00 din.

Prezent u savremenom srpskom jeziku
Sreto Tanasić
Izdavač: SANU, Beograd 1996; Biblioteka južnoslovenskog filologa: knj. 12, tiraž: 600 primeraka;
3.98 €
450.00 din.

Tvorba imenica od prideva
Verica Koprivica
Sa posvetom autora
Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 2006; tiraž: 200 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Srpskohrvatski pravopis
Radoje Simić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1991; tiraž: 500 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Суффиксальное словообразование имен существительных в Русском языке
В.И. Максимов
Izdavač: Издательство Ленинградского университета, Leningrad 1975;
4.42 €
500.00 din.

 
Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci

facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com