Katalog knjiga

Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
Anatomija i fiziologija
Milan Zgrabić
Izdavač: Medicinska knjiga, Školska knjiga, Beograd, Zagreb 1982;
3.10 €
350.00 din.

Psihijatrija
Vladimir Hudolin
Izdavač: Jugoslovenska medicinska naklada, Zagreb 1981;
12.83 €
1450.00 din.

Dermatologija
Đorđije Karadaglić
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Versalpress, Beograd 2000;
61.50 €
6950.00 din.

Plodnost i neplodnost žene
Savo Bojović
Izdavač: Univerzitetska riječ, Nikšić, Titograd 1987; tiraž: 2000 primeraka;
2.65 €
300.00 din.

Traumatologija koštano-zglobnog sistema
Dragoljub M. Banović
Izdavač: Dečje novine, Gornji Milanovac 1989;
26.11 €
2950.00 din.

Funkciona artrologija
D. Mrvaljević, M. Đurakić et al.
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1995; tiraž: 1000 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Атлас анатомии человека 1-3
Р.Д. Синелъников
Izdavač: Медицина, Moskva 1966-1968;
52.65 €
5950.00 din.

Srednjovekovni medicinski spisi (izbor)
Fisiolog
Izdavač: Prosveta, SKZ, Beograd 1989; Stara srpska književnost u 24 knjige: br. 24
4.42 €
500.00 din.

New and Nonofficial Remedies, 1935
Izdavač: American Medical Association, Chicago 1935;
11.06 €
1250.00 din.

Gotovi lekovi - Priručnik za farmakoterapiju
Tomislav Kažić
Izdavač: Integra, Beograd 2011;
11.06 €
1250.00 din.

Osnovi praktičnog porodiljstva
Mihailo Đ. Čemerikić, Vojislav Paljić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1989;
5.75 €
650.00 din.

Opstetricija
J.P. Greenhill
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1963;
8.41 €
950.00 din.

Anatomija i fiziologija za I razred medicinske škole
grupa autora
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srbije, Zavod za izdavanje udžbenika, Zavod za školstvo, Beograd, Novi Sad, Podgorica 1992;
3.10 €
350.00 din.

Povrede u sportu
grupa autora
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd 1993;
17.26 €
1950.00 din.

Атлас анатомии человека 1
Р.Д. Синелъников, Я.Р. Синелъ
Izdavač: Медицина, Moskva 1989;
12.83 €
1450.00 din.

Klinička psihologija
Mikloš Biro
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb 1990;
5.75 €
650.00 din.

Anatomija čoveka
M.S. Bošković
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb 1989;
7.52 €
850.00 din.

Andrologija - Plodnost i neplodnost muškarca
Savo Bojović
Izdavač: Univerzitetska riječ, Nikšić 1986; tiraž: 3000 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Farmakologija
Siniša B. Bogdanović
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1981; tiraž: 5000 primeraka;
8.41 €
950.00 din.

 
Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci

facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com